Komitet Organizacyjny

Przewodniczący  - Prof. dr n. med. Ryszard KURZAWA

Komitet Naukowy

Przewodniczący - Dr n. med. Łukasz BŁAŻOWSKI
​Z-ca Przewodniczącego - Prof. dr n. med Ryszard KURZAWA
Z-ca Przewodniczącego - Dr hab. Paweł MAJAK Prof. UM

Członkowie Komitetu Naukowego:

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew BARTUZI
Dr hab. n. med. Ewa CZARNOBILSKA Prof. UJ
Prof. dr hab. n. med. Andrzej FAL
Prof. dr hab.n. med. Jerzy KRUSZEWSKI
Prof. dr hab. n. med. Marek KULUS
Prof. dr hab. n. med. Henryk MAZUREK

 
Patronat


Sponsorzy i WystawcyPatronat medialny